Etter endt utredning settes det opp et behandlingsforslag tilpasset den enkeltes problematikk og den enkeltes motivasjon for å søke behandling. Dette gjøres ut fra en faglig vurdering, den enkeltes behov og evt. erfaringer fra tidligere behandling. Jeg har en psykodynamisk faglig forankring med videreutdannelse fra Institutt for Psykoterapi og er kandidat ved Norsk Psykoanalytisk Institutt.