Parterapi

Parterapi er for kjærestepar, samboere og ektefeller som har behov for eller ønsker å jobbe med relasjonen seg imellom. Kjæresterelasjonen er en sårbar relasjon og det eksisterer i dag så mange bilder og idealer knyttet til parrelasjonen og hva den skal inneholde og være. Idealene skaper forventninger om at parrelasjonen skal dekke ulike behov som frihet og tilhørighet, trygghet og spenning. For mange par kan dette føre til at de opplever at det de har ikke er bra nok. Å være der for hverandre, å samarbeide om hjem og familie, å være kjærester, å være en god venn, å unne hverandre frihet og egentid og samtidig opprettholde nærhet over tid, er en krevende oppgave.

Mange par som oppsøker parterapi opplever at dager fylles med konflikter, manglende kommunikasjon, felleskap og nærhet. Noen kan streve med å uttrykke egne behov, ha tanker og følelser av å ikke bli verdsatt og anerkjent, og oppleve seg ensom i parforholdet. Noen par opplever at de vanskelige periodene løser seg av seg selv mens andre blir fanget i et mønster av opptrappende konflikter, maktkamper, mistillit og manglende nærhet som skaper utfordringer i å holde parforholdet positivt, trygt og varmt. Det som faktisk fungerer og er godt mellom paret kan forsvinne av syne, det er det negative som fargelegger dagene. Da kan det være godt å oppsøke hjelp!

Å finne en ny vei

I parterapi jobber vi målrettet og konkret mot det dere som par ønsker av endringer i parforholdet. For mange kan dette handle om å kommunisere på en måte som styrker eller reparerer dere som par. Det kan handle om å få rom til å bli tydeligere omkring egne ønsker og behov, samarbeide bedre, tåle hverandres ulikheter, være uenig på en konstruktiv måte, forebygge og stoppe destruktive konflikter, samarbeide bedre og legge til rette for mer felles opplevelser, nærhet og glede. For noen som har opplevd utroskap eller andre vanskelige «par-traumer» kan det handle om forsoning, tilgivelse og reparasjon. For noen kan det handle om å finne ut om man skal fortsette sammen eller hver for seg.

Mange par opplever at de i parsamtaler får til en annen samtale enn den de ofte har hjemme og at de får til å lytte til – og forstå – partneren sin på en ny måte. Fordi vi alle kommer til parforholdet med forskjellige erfaringer fra barndom og egen oppvekst vil vi ha ulike forventninger til parforholdet og forstå hverandres følelser og handlinger med ulike «briller». Dette kan lett føre til misforståelser og konflikter. Vi kan slite med å forstå hvorfor den andre reagerer med sinne på noe som vi selv anser som en bagatell, eller blir såret og ønsker mer nærhet når vi selv opplever mer enn nok nærhet.

I parterapien kan vi sammen utforske hva som gjør at dere reagerer som dere gjør, og hva som settes i sving mellom dere. Når vi selv forstår hvor våre egne reaksjoner kommer fra og vår partner får innblikk i det på en klok måte kan vi lettere romme og tåle hverandre. Gjennom samtalene kan vi bli tydeligere for oss selv og hverandre, og lettere utvikle og tilpasse oss hverandre på mer hensiktsmessige måter.

For mange par kan det være nyttig at vi konkretiserer hva som kan være hjelpsomt å ha fokus på mellom samtalene. Hva som er nyttige «hjemmeoppgaver» er forskjellig fra det enkelte par og blir ofte tydelig i samtalene.

Mitt utgangspunkt for parterapi er at problemer i parforhold oppstår som et resultat av uhensiktsmessige samspillsmønstre mellom paret. Det er dermed ytterst sjeldent at vansker i parforholdet kun er den enes feil, og jeg vil i utgangspunktet være en nøytral tredjepart.

I tillegg til parterapi holder jeg PREP samlivskurs. PREP står for The Prevensjon and Relationship Enhancement Program – et forebyggende og samlivsstyrkende program.