Individuelle samtaler

«Det er bedre å være hel enn god»

Karl Gustav Yong

Det er mange ulike grunner til at mennesker oppsøker terapi. Det som er felles er at folk kommer fordi noe er viktig for dem. Å komme alene til terapisamtaler kan gi deg et rom hvor du uforstyrret kan snakke om det du er opptatt av og det som er viktig for deg. Du vil møte en terapeut og et medmenneske som er opptatt av å utforske dine viktige erfaringer, kunnskap og verdier. Jeg tror på at vi mennesker, ved å gjenoppdage våre egne ferdigheter, vår egne kunnskap og verdier, lettere kan finne ut hvordan vi kan leve våre liv. Ofte sitter vi på forståelsen og løsningene selv men trenger en nysgjerrig og lyttende terapeut å snakke sammen med. Noen ganger er vi i behov av en terapeut som deler av sin kunnskap og nyttige strategier. I de tilfeller er jeg opptatt av at vi sammen tilpasser all generell kunnskap til deg, at vi snakker om hvordan kunnskapen kan benyttes for akkurat deg basert på hva som ligger bak ditt strev, og hvordan det for deg gir mening å jobbe mot det som er viktig.

Fordi jeg forstår vansker relasjonelt vil jeg i samtalene også hele tiden invitere deg til å se vanskene dine i lys av dine relasjoner og konteksten du er en del av.

Se mer om samtalenes innhold under «hvordan ser samtalene ut».