Om Marit  Steigum Løes

Jeg er gestalt-psykoterapeut her på Det Gule Huset. Jeg jobber med individuelle samtaler, grupper og lederveiledning. I tillegg har jeg tilbud til bedrift innenfor konfliktforebyggende kommunikasjon, maktspråk, godt medarbeiderskap, psykisk helse og stressmestring.

Før jeg ble terapeut er jeg utdannet sykepleier, leder og gestaltcoach. Jeg har jobbet 8 år som leder og terapeut i Arbeidsrettet rehabilitering og har tidligere lang erfaring fra lindrende omsorg for døende og alvorlig syke pasienter. Jeg har jobbet flere år med frisklivsarbeid (kosthold, fysisk og psykisk helse) i tillegg til egen praksis som terapeut. Jeg har 1 års videreutdanning i traumebehandling.

Nå jobber jeg i bedriftshelsetjeneste med arbeidsmiljø, psykososiale utfordringer i bedrift og støttesamtaler.