Familieterapi

Familieterapi

Når et eller flere av medlemmene i familien ikke har det bra påvirkes hele familiestrukturen.

Har mor og far det dårlig vil barna bli påvirket av dette. Mor og far kan gjerne ta seg sammen over tid, skjule at de er uenige. Resultatet av å ikke ta tak i det som er vanskelig vil flytte seg til de ulike familiemedlemmene og symptomene kan bli mange og arte seg forskjellig for familiemedlemmene.