Gestaltterapi

Gestaltterapi er en retning innen klinisk psykoterapi og er i dag en av de mest utbredte psykoterapeutiske retningene i Europa. Terapeutstudiet ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole er en offentlig godkjent høyskoleutdanning over 4 år, og coachingstudiet går over 2 år.

«Å gestalte» betyr «Å gi mening til». Gestaltterapi dreier seg om å gi form, innhold og mening til de erfaringer, opplevelser, tanker og følelser som klienten bringer med seg inn i terapirommet. Terapiformen er forankret i den humanistiske psykologien og bygger på gestaltpsykologiske teorier samt ideer fra eksistensiell, fenomenologisk filosofi.

Gestaltterapi tydeliggjør hvordan vi i ulike relasjoner og situasjoner tilpasser oss omgivelsene.

De grunnleggende idèene i gestaltterapi er at hvert menneske selv er ansvarlig for sine valg og handlinger – innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Gestaltterapi har utviklet metoder for at mennesker skal kunne bli bevisst sine egne følelser, reaksjoner og handlinger, slik at nye valg blir mulig. De utfordringene klienten har i eget liv vil på ulike måter komme til uttrykk i møtet med terapeuten. Klient og terapeut kan gjennom utforskning av dette sammen, støtte muligheten for ny relasjonserfaring, bevisstgjøring og endring. Metodene kan brukes til bearbeidelse av dagsaktuelle utfordringer, men også tidligere opplevelser.

Individuell terapi

Terapien foregår i form av samtale og enkle øvelser mellom klient og terapeut, hvor vi spontant utforsker det som kommer til syne i terapirommet. Terapeuten bidrar til at du blir mer bevisst deg selv og dine sanser, følelser og tanker. Hun støtter deg i å godkjenne og verdsette deg selv som du er, og i å ivareta dine behov.Med økt innsikt i deg selv kan du lettere se dine ressurser og muligheter, og bli i bedre stand til å valg som stemmer overens med dine behov og verdier.

Alle følelser er velkomne – de er budbringere som forteller om noe i oss som trenger å bli sett og møtt. Kanskje noe gammelt og glemt. Gjennom å bli sett som det er, får det muligheten til å heles.

Coaching

Coaching er målrettet og støttende samtaleveiledning i situasjoner hvor du står overfor krevende valg: Coachen hjelper deg å rydde og sortere i det tankekaoset som gjerne oppstår når man står overfor mange og motstridende valgmuligheter og tanker, behov og ønsker. Ved hjelp av spørsmål, utfordring, øvelser, støtte og oppfølging fra coachen får du økt oversikt og bevissthet og kan ta valg og beslutninger som stemmer overens med deg og dine virkelige verdier og behov.

Parterapi

I møte med par er fokus å hjelpe dere til å lytte til hverandre, og til å anerkjenne den andres opplevelser, følelser og behov. Terapeuten støtter dere i å ta ansvar for hva hver av dere bringer inn i forholdet, og hjelper dere til å se de ressursene og kvalitetene dere har sammen: Det dere gjør sammen som fungerer og er bra, og som danner fundamentet for den trygge havnen forholdet deres bør være. Målet er å bistå dere i å finne ut av hvordan dere kan bli et sterkt team i møte med hverdagens mange oppgaver og utfordringer, og gjennom livets faser og krevende endringer.

Terapigrupper

Denne terapiformen er på trappene, og vil bli annonsert på Det Gule Husets Facebook-side. I en terapigruppe kan man i fellesskap jobbe med ulike temaer som selvfølelse, skam, traumer, selvutvikling, følelser, kommunikasjon osv. Å utforske disse tingene i seg selv, i samspill med andre, gir en unik mulighet til å både utfordre og utvikle seg selv i en trygg sosial setting. Kan med fordel kombineres med individuell terapi.

Vandresamtaler / skogsterapi

Vi bruker skogen som terapirom. Her inkluderer og bruker vi bevegelse og naturens inntrykk og energi (mindfulness) i samtalen og behandlingen. Foregår i utvalgte skogområder i Moss/Rygge.

Videosamtale

Terapitimer på video foregår via en sikker video-tjeneste; Zoom eller Teams. Klienten mottar på e-post fra terapeuten, en link til oppkobling i forkant av avtalt tid.

Bedrift

Ta kontakt for egne avtaler med den enkelte bedrift og leder om opplegg og pris.

Behandlere