IMG_3794

Om Nina R. Børnes

Jeg er spesialist i psykomotorisk fysioterapi. Jeg har vært fysioterapeut siden 1999, og har siden 2012 jobbet som psykomotorisk fysioterapeut. Som en del av videreutdanningen til å bli psykomotorisk fysioterapeut har jeg tatt Motiverende samtale, Anerkjennende intervju og Traumer ved Høgskolen i Oslo, samt Livsstyrketrening ved Diakonhjemmets høyskole, i tillegg til den psykomotoriske videreutdanningen.

Jeg har lang erfaring fra arbeid i egen praksis, i tillegg til å ha jobbet ved Smertepoliklinikken på Sykehuset Østfold. I min praksis som psykomotorisk fysioterapeut ved Det Gule Huset har jeg driftsavtale med Moss kommune.

I tillegg er jeg instruktør i Fysio-pilates og Oppmerksomhetstrening (mindfulness). Disse tilbudene er helprivate og kommer utenom driftsavtalen med Moss kommune, og må i helhet betales av den enkelte.