Kjersti Hestnes

Kjersti Hestnes

Jeg er utdannet som psykolog ved NTNU i Trondheim og er spesialist innen klinisk voksenpsykologi. I tillegg har jeg videreutdanning i kognitiv terapi. I behandlingen bruker jeg også prinsipper fra metakognitiv terapi.

Jeg jobber til daglig ved Sykehuset Østfold og har mange års erfaring fra spesialisthelsetjenesten, både innenfor voksenfeltet og fra barnefeltet. Jeg har også lang erfaring fra arbeid med allmennpsykologiske problemstillinger.

Min kompetanse ligger i hovedsak innenfor behandling av angst- og depresjonslidelser, som sosial angst, panikkangst (med og uten agorafobi), generalisert angstlidelse (bekymringsangst), helseangst/hypokondri, spesifikke fobier, samt ulike depresjonstilstander hvor man gjennomgående er plaget av grubling og bekymring. Jeg har også kompetanse innenfor temaer som handler om selvtillit, engstelig-unnvikende og/eller avhengig personlighetsproblematikk, utbrenthet, utmattelse, smerter, traumer, samt kriser og sorg.

Jeg tilbyr veiledning.

Medlem av Norsk psykologforening og Norsk forening for kognitiv terapi.