Kjersti Hestnes

Kjersti Hestnes

Bakgrunn

Jeg er utdannet psykolog fra NTNU og er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Jeg har også et hovedfag i arbeids- og organisasjonspsykologi fra NTNU. I tillegg er jeg utdannet kognitiv terapeut i regi av Norsk forening for kognitiv terapi, samt traumeterapeut i regi av Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress (NKVTS).

I behandling bruker jeg også prinsipper fra metakognitiv terapi, samt andre terapeutiske innfallsvinkler avhengig av problematikken som presenteres i timen.

Jeg jobber til daglig ved Sykehuset Østfold og har erfaring fra klinisk arbeid med både voksne, barn og ungdommer. Jeg har jobbet som psykolog i spesialisthelsetjenesten siden 2004. Før dette jobbet jeg med organisasjonspsykologiske tema i en stor offentlig virksomhet.