Kjersti Hestnes

Kjersti Hestnes

Bakgrunn

Jeg er utdannet psykolog fra NTNU og er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Jeg har også et hovedfag i arbeids- og organisasjonspsykologi fra NTNU. I tillegg er jeg utdannet kognitiv terapeut i regi av Norsk forening for kognitiv terapi, samt traumeterapeut i regi av Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress (NKVTS).

I behandling bruker jeg også prinsipper fra metakognitiv terapi, samt andre terapeutiske innfallsvinkler avhengig av problematikken som presenteres i timen.

Jeg tilbyr behandling for ulike angstlidelser, depresjon, traumer/PTSD, par- og familieterapi, foreldreveiledning, pårørendesamtaler, samt jobbrelaterte utfordringer som utbrenthet, stress og konflikter.

Til daglig jobber jeg ved Sykehuset Østfold og jeg har erfaring fra klinisk arbeid med både voksne, barn og ungdommer, familier og par. Jeg har jobbet som psykolog i spesialisthelsetjenesten siden 2004. Før dette jobbet jeg med organisasjonspsykologiske tema i en stor offentlig virksomhet.