Stress og utbrenthet

Jobb er en stor og viktig del av livet. Jobbtrivsel, opplevd mening med jobben og avpasset arbeidsmengde er vesentlig for at man klarer å stå i arbeid gjennom et helt liv. Noen ganger kan intense og krevende arbeidsoppgaver med stort emosjonelt trykk, arbeidspress og tempo føre til søvnløshet, kronisk stress, konsentrasjonsvansker, utmattelse, irritabilitet og nedstemthet. Andre ganger kan det handle om at man har påtatt seg for mange arbeidsoppgaver eller at man kan være for perfeksjonistisk i utførelsen av oppgavene. Mennesker i relasjonsyrker kan være særlig utsatt og noen ganger kan det være lurt å ta grep for å forhindre utbrenthet og langvarig sykemelding.