Priser

Individualterapi : 1500,-

Parterapi (90 min): 2500,- 

Foreldreveiledning: 1500,-

Pårørendeveiledning: 1500,-

Veiledningsoppdrag? Ta kontakt for å drøfte rammer og pris.

Digital klinikk: I tillegg til vanlig oppmøte i klinikk tilbyr jeg digital klinikk i form av video- og telefonkonsultasjoner.

Helseforsikring? Noen har forsikringsavtaler (jobb eller privat) som støtter timer hos psykolog. Ta kontakt med arbeidsgiver eller forsikringsselskapet ditt for å undersøke dine muligheter.

Timer som avlyses/blir glemt samme dag som oppsatt time vil bli belastet med ordinær timespris.

Ingen refusjonsavtale, behandlingen blir ikke registrert på frikort.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon. Velkommen!

Medlem av Norsk psykologforening

Medlem av Norsk forening for kognitiv terapi