Elise JansenOm Elise Jansen

Jeg er student på Norsk Gestaltinstitutt Høyskole og har for tiden studentpraksis på det Gule Huset. Mitt arbeid er med individuelle klienter hvor opplevelsen av, og tilgang til egne ressurser står i fokus. Du trenger ikke ha en spesifikk utfordring eller et konkret problem for å ta kontakt. Sammen kan vi blant annet utforske stress, tretthet, overveldelse eller engstelse som preger hverdagen din.

Somatisk traumebehandling  – SE og TRE

Jeg tilbyr metoder for behandling av traumer via kroppen og nervesystemet. Sammen rekonstruerer vi tilstander i kropp og sinn som sitter fast etter traumer.

Somatic Experiencing® (SE) er en nevrobiologisk og kroppsorientert metode som er effektiv i behandling av traumer og stress.

SE® er utviklet av Peter Levine, Ph.D i psykologi og biofysikk. Den er basert på forskning av ville dyrs medfødte evner til regulering av overveldende, livstruende hendelser. Disse evnene har også vi mennesker i oss. I SE-behandling jobber vi med å regulere og gjenopprette balansen i det autonome nervesystemet.