Hva er SE®?

Somatic Experiencing® (SE) er en nevrobiologisk og kroppsorientert metode som er effektiv i behandling av traumer og stress.

SE® er utviklet av Peter Levine, Ph.D i psykologi og biofysikk. Den er basert på forskning av ville dyrs medfødte evner til regulering av overveldende, livstruende hendelser. Disse evnene har også vi mennesker i oss. I SE-behandling jobber vi med å regulere og gjenopprette balansen i det autonome nervesystemet.

KAN SE PASSE FOR DEG?

Somatic Experiencing® regulerer det autonome nervesystemet på en skånsom og organisk måte. Metoden er effektiv for å helbrede traumatiske erfaringer som ulykker, overgrep, tap og krenkelser. Tilnærmingen kan i tillegg lindre plager relatert til syndromer som migrene, kronisk tretthetssyndrom, søvnproblemer, kroniske smerter og andre tilstander som stammer fra et stresset og overbelastet nervesystem.

Gjennom behandlingen frigjøres fastlåst energi i kroppen fra overlevelsesmekanismer som kamp, flukt eller frys. På denne måten vil du kunne gjenvinne livskraft, glede og overskudd – og få større kontakt med deg selv og din egen kropp.

”Traumet påvirker hele den menneskelige organisme, kropp, psyke og hjerne (…) derfor er det avgjørende for traumebehandlingen, at hele organismen tas med..” (Bessel van der Kolk)

HVA TILBYRS OG HVORDAN?

SE terapi foregår med deg og en SE – terapeut i rommet.
Det er en kombinasjon av samtale og veiledning gjennom kroppsfornemmelser, følelser og reaksjoner.

SE® som metode legger vekt på å gå varsomt frem for å unngå at du blir overveldet. Det er ikke nødvendig å snakke om hendelsen(e), eller å huske hva som
har hendt.

Vi jobber «bottom up». Dette betyr at vi tar utgangspunkt i kroppen din og lar den lede prosessen. Derfor trenger du ikke å ha konkrete minner for å gå i SE – terapi. Kroppen husker på et instinktivt nivå – og vi kan jobbe oss gjennom kroppslige og følelsesmessige reaksjoner på hendelsene i nåtid.