Om Monica Alvestrand

Utdannet psykolog. Psykologspesialist innen klinisk voksenpsykologi.

Jeg har bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten i fht  utredning, diagnostisering og behandling av relasjonsvansker og psykiske lidelser som angst, depresjon, psykose, traumer, tilpasningsforstyrrelser, videre kriser, selvfølelsesproblematikk og personlighetsforankret problematikk med mer. Det tilbys primært individualterapi; korttids- og langtidspsykoterapi, samt veiledning.