Om Siril Cock Aschjem

Jeg heter Siril Cock Aschjem, er født i 1971 og bor på Jeløya. På det Gule huset tilbyr jeg både familieterapi, parterapi og individuell terapi. Alle samtaler vil bære preg av samarbeid, hvor din/deres kunnskap og erfaringer og mine spørsmål kan bringe frem nye perspektiver og muligheter. Profesjonelt lener jeg meg på mine utdanninger og forståelse innenfor familieterapi, emosjonsfokusert terapi og kognitiv terapi, men først og fremst møter jeg mennesker som et medmenneske som kan stå sammen med deg eller dere i en vanskelig periode av livet. Min terapeutiske tilnærmingsmåte tilpasses alltid den enkeltes problemstilling, ønsker og preferanser. Sammen kommer vi frem til hvordan det kan gi mening å jobbe mot det som oppleves viktig.

ERFARING FRA TERAPI

Arbeidslivet har brakt med seg verdifull og lærerik erfaring fra arbeid med mennesker i endring og utvikling.

Jeg har siden 1999 møtt familier, primært foreldre, til familiebehandling for å snu fastlåste negative samspillssirkler og styrke tilknytningen og det emosjonelle båndet mellom foreldre og barn etter familieterapimetoden PMTO. Jeg har holdt foreldrekurs for fosterforeldre, for foreldregrupper og minoritetsgrupper.

ERFARING FRA SAMTALER PÅ DET GULE HUSET

I 2010 startet jeg min privatpraksis på Det Gule Huset hvor jeg tilbyr kognitiv terapi, systemisk familieterapi, systemisk individualterapi og parterapi.

JEG HAR SNAKKET MYE MED MENNESKER:

 • som plages av indre uro og angst
 • som strever i sine relasjoner og som kan kjenne på ensomhet
 • som opplever manglende energi, nedstemthet, tungsindighet og tiltaksløshet. Mange kaller det en depresjon.
 • som opplever det vanskelig å anerkjenne og romme egne følelser og som strever med å regulere følelser i vanskelige situasjoner
 • som opplever å ha «mistet seg selv» og som vil finne tilbake til et liv hvor de kan leve i tråd med egne verdier
 • som opplever å ikke mestre livet, være «feil», kjenner seg forstrukket og/eller kjenner på manglende selvfølelse og selvhevdelse

JEG HAR SNAKKET MED MANGE PAR HVOR BLANT ANNET:

 • begge ønsker å leve på en bedre måte enn de gjør, mange snakker om å kommunisere bedre
 • den ene er usikker og føler seg alene i parforholdet mens den andre er fornøyd
 • konsekvensene av utroskap eller andre former for svik truer parforholdet
 • begge føler seg ensomme i parforholdet og strever med å finne hjelpsomme måter å møte hverandre med nærhet og forståelse
 • begge er enige om å avslutte forholdet, men ønsker en best mulig avslutning på parforholdet, ofte av hensyn til barn

JEG HAR SNAKKET MED FORELDRE:

 • som strever med samarbeidet i foreldrerollen
 • som strever med sorg over tap av barn, eller vanskelige relasjoner til voksne barn
 • som har mistet kontakten med eller opplever samvær med barn (uansett alder) som vanskelig, fortvilende eller forvirrende

JEG HAR SNAKKET MED FORELDRE SAMMEN MED BARN/UNGDOM:

 • som strever med gjentagende konflikter som kommer i veien for nærhet og det gode fellesskapet
 • som strever med å lytte og forstå hverandre og som søker hjelp til å kunne snakke sammen på en bedre måte
 • hvor barnet/ungdommen sliter med for eksempel plagsom engstelse eller nedstemthet og hvor hele familien samles for å forstå symptomene og sammen gå til kamp mot «monsteret» som har flyttet inn i familien

JEG HAR SNAKKET MED MANGE UNGDOMMER:

 • som strever med å leve opp til samfunnets krav og normer og som retter kritikken innover istedenfor utover
 • som strever med å føle at ingenting er «bra nok» og som beskriver lav selvfølelse og selvtillit
 • som strever med ulike ferdigheter og som gjerne vil «bygge mentale muskler» for å få til det som er viktig for dem, for eksempel stå opp for seg selv ovenfor venner og snakke høyt i klasserommet, delta på det de har lyst til
 • som opplever relasjonene til familien sin vanskelig og sår og som strever med å ikke føle seg sett og hørt 

Jeg har møtt mange som har ønsket å snakke om livet, om eksistensielle spørsmål som «hvem er jeg», «hva er meningen med livet» og «hvordan leve et meningsfullt liv». Mange har hatt behov for å reflektere over eksistensielle spørsmål for å kunne leve mer tilstedeværende og verdibaserte liv.

For informasjon om bakgrunn, utdanning og erfaring, klikk her for nedlastbar PDF.