Psykolog Martin EilertsenOm Martin Langvik Eilertsen

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, hvor jeg fordypet meg i terapeutisk arbeid med voksne klienter. Jeg har en stor interesse for terapi og klinikk, og har benyttet enhver anledning til å lære mer om dette. Til vanlig arbeider jeg i spesialisthelsetjenesten, hvor jeg har ervervet meg bred erfaring med mange ulike problemstillinger. Jeg har en særlig interesse for psykodynamisk terapi, og har fullført en fireårig videreutdanning innen dette ved Institutt for Psykoterapi. Jeg har også videreutdanning i seksuell helse fra norsk karakteranalytisk institutt. Andre inspirasjonskilder er Jon Monsens affektbevissthetsmodell, som jeg har inngående kjennskap til.

Jeg jobber privat, og du trenger ikke henvisning for å gå i behandling hos meg.