Psykolog Martin EilertsenOm Martin Langvik Eilertsen

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, og spesialist i psykoterapi med psykodynamisk psykoterapi som mitt hovedfelt.

Jeg har en stor interesse for terapi og klinikk, og har benyttet enhver anledning til å lære mer om dette. Til vanlig arbeider jeg i spesialisthelsetjenesten, hvor jeg har ervervet meg bred erfaring med mange ulike problemstillinger. Jeg har også videreutdanning i seksuell helse fra norsk karakteranalytisk institutt. Andre inspirasjonskilder er Jon Monsens affektbevissthetsmodell, som jeg har inngående kjennskap til.

Jeg jobber privat, og du trenger ikke henvisning for å gå i behandling hos meg.