Jeg tilbyr individualterapi til voksne pasienter (over 18 år).

Jeg tar i utgangspunktet imot alle typer problemstillinger. Vanlige symptomer eller temaer kan være angst, depresjon, indre uro, dårlig samvittighet, skam, sinneproblematikk, vansker med å ta valg, relasjonelle vansker, traumer, problemer med seksualitet, intimitet, nærhet, etc. Ofte kan det også dreie seg om en krise eller stor omveltning i livet som har fått noe til å skje. Skulle problemene dine være for omfattende slik at du har pasientrettigheter og krav på behandling i det offentlige, kan jeg hjelpe deg med å komme i kontakt med rett instans.

For flere detaljer om meg og mine tanker om terapi, besøk gjerne hjemmesiden min: www.martinleilertsen.no