Kognitiv terapi

”Fra indre kritikk til indre støtte”

Mange synes at kognitiv terapi er en fornuftig, konkret og jordnær måte å jobbe med sine vansker på.

Kognitiv kommer av ordet kognisjon, som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden ubevisst velger ut informasjon og at vi tolker denne informasjonen. Hva vi velger ut, og hvordan vi forstår det som skjer, avhenger av våre tidligere erfaringer, konteksten vi befinner oss i, våre relasjoner i og de forventninger vi har til den aktuelle situasjonen.

Våre tanker om en bestemt hendelse vil være med å påvirke hvilke følelser som blir knyttet til den: Én person kan synes det er morsomt å kjøre berg- og dalbane, en annen kan bli redd. Noen barn synes det er morsomt at en bølge slår over dem når de sitter på stranden, andre blir redde og begynner å gråte. Følelsen vi får i ulike situasjoner, samt hvordan vi forstår og tenker om det vi opplever, vil være med å påvirke følelsene – som igjen er avgjørende for våre handlinger. Det er ikke et poeng å tenke mer positivt – målet er å finne frem til mer nyttige, hjelpsomme og realistiske tanker.

Bevisstgjøring av tanker og følelser her og nå kan være begynnelsen på bedre mestring av den livssituasjonen man er i. Det kan ligge muligheter for endring i det å lete etter grunnleggende ideer om livet, forventninger til seg selv og til livet.

Målet med kognitiv terapi er problemløsning og mestring av hverdag og livsbelastninger. Endring kan skje gjennom økt forståelse av sammenhengen mellom tanker, følelser og handling. En typisk kognitiv-basert samtale vil ha fokus på forståelse og aksept av egne følelser samt tilegnelse av verktøy som kan øke mulighetene til i å bryte selvforsterkende onde sirkler – som kan være med å opprettholde psykiske og fysiske vansker.

Avtalt hjemmearbeid og eksponering er ofte en stor del av behandlingen. Hva som kan være hjelpsomt kommer vi frem til sammen.

Kognitiv terapi er målrettet, fokusert og ofte relativt kortvarig. Behandlingen er i stor grad her-og-nå-orientert, selv om den tar hensyn til det livet har gitt oss av bagasje som naturlig påvirker våre strategier og opplevelser her og nå.

Kognitiv terapi kan forstås som en individrettet behandlingsform. Fordi jeg forstår vansker relasjonelt og kontekstuelt vil alltid den enkeltes relasjoner og kontekst få plass i samtalene. Fordi jeg har med meg ulike terapeutiske retninger og forståelse av livsvansker vil jeg heller aldri jobbet ensrettet kognitivt.

En kognitiv innfallsvinkel kan være hjelpsomt hvis du har problemstillinger eller behov for hjelp knyttet til: