Hvordan ser samtalene ut?

Første gang du/dere kommer til time blir dere hentet av meg på venterommet i første etasje på Det Gule Huset. Jeg tilbyr alltid kaffe, te eller vann.

Jeg starter første samtale med å fortelle kort om meg selv så du/dere vet litt om hvem jeg er. I de første samtalene vil hovedfokus være å bli kjent og sammen få en forståelse av din eller deres livshistorie. Vi vil snakke om hva som fungerer og hva som oppleves utfordrende og vanskelig. Sammen blir vi enige om konkrete mål for terapien basert på hva som oppleves viktig for deg eller dere. Vi snakker om hvordan det kan gi mening å jobbe mot målene og hvordan vi kan jobbe sammen for at samtalene skal gjøre en viktig forskjell.

Kommer du alene vil en samtale vanligvis vare en time (60 min.). Kommer dere som par eller som en familie kan samtalen vare fra 1,5 til 2 timer (90-120min.). Hver samtale avsluttes med en kort oppsummering: Hva ble viktig for deg og dere? Er vi på sporet? Hva er viktig å ta med «ut av terapirommet» og er det noe som vil være spesielt viktig å fokusere på frem til neste samtale?

Vi blir ofte enige om «hjemmearbeid». Dette for å kunne fortsette den viktige prosessen hjemme, der det virkelig gjelder. Hjemmearbeid kan handle om å bryte noen mønster eller begynne med noe nytt. Det kan være å ta initiativ til mer sosial omgang, begynne å trene, bli tydeligere ovenfor partneren sin, gjennomføre en vanskelig samtale, utfordre engstelse gjennom å gjøre «modighetsøvelser» eller trene på å anerkjenne og tåle vanskelige følelser. Jobber vi mot plagsom angst kan eksponeringsøvelser være viktig for å utfordre angsten mellom timene.

Ofte kan vi problemløse og øve i selve samtalene på ferdigheter eller situasjoner som kan oppleves vanskelige, men viktige – som for eksempel å sette ord på egne følelser og behov ovenfor mennesker i livet vårt. Selv om vi kan snakke om vanskelige situasjoner og følelser er det ofte humor til stede i samtalene.

Noen ganger deler jeg konkrete verktøy som kan være til hjelp i forhold til det vi snakker om. Verktøyene tilpasses alltid den enkelte og tas kun i bruk om det oppleves riktig. Sammen kan vi etablere mer hensiktsmessige måter å forstå, handle og regulere egne følelser på. 

Vi vil ha forskjellige roller, men terapien bygger på et gjensidig likeverdig samarbeid. Ditt eller deres engasjement og involvering er helt avgjørende for et godt resultat, og vil være det som gir terapien drivkraft og retning. Min kunnskap og ulike strategier blir først nyttig når vi selv benytter dem og når de kan tilpasses akkurat deg eller dere.

Dere vil erfare at jeg inntar ulike roller i samtalene. Noen ganger inntar jeg posisjonen som «lærer» som deler verktøy og strategier som kan være hjelpsomme, for eksempel verktøy for å utfordre angst, selvkritiske stemmer, eller ulike måter å trene opp egen selvomsorg på. Andre ganger er jeg «treneren» som «pusher» og heier på det jeg har forstått er viktig å få til av endringer, men som kan oppleves vanskelig å komme i gang med. Jeg kan være med ut og øve på det som oppleves vanskelig, for eksempel å handle i butikker, ta kollektiv transport, begynne å trene, ta kontakt med fremmede etc.

Mest av alt er jeg en likeverdig, lyttende og støttende samtalepartner som sammen med deg eller dere kan finne ut av hva som er viktig – og hvordan du, eller dere, kan leve livet i tråd med det.

Samtalene holdes fortrinnsvis på kontoret, men kan gjøres ute på gåturer hvis det føles mer naturlig. For mange er det lettere å prate om seg selv, og få kontakt med følelsene sine i mer uformelle omgivelser hvor man ikke sitter ansikt til ansikt. I tillegg kan det å være ute i naturen ha en positiv terapeutisk effekt i seg selv.

Du eller dere bestemmer selv når vi skal avslutte terapisamtalene.