TRE – Traume/Tremor Release Exercises

TRE, Trauma Release Exercises, er en metode som bidrar til å frigjøre og løse opp i dyptliggende spenninger på en mer dyptgående og grunnleggende måte enn vanlige avspenningsteknikker.

TRE kan beskrives som dyp avspenning fra kroppens kjerne, hvor vi også kan jobbe med å løse opp i emosjonelle spenninger, spenninger som skyldes traumer, og også langvarig stress.

Øvelsene kan hjelpe både i forhold til muskelspenninger, smerter, søvnproblemer, stress, indre uro, angst mm.

Nevrogenisk skjelving

I en veiledning vil du lære om kroppens iboende evne til å forløse spenninger basert på både nevrologiske mekanismer og hvordan du har «glemt» din evne til å gjøre dette etter behov. Du vil lære et sett enkle fysiske øvelser som du kan gjøre hjemme. Veilederen vil kunne tilpasse disse til ditt behov for at opplevelsen skal være trygg og effektiv for nettopp deg. Det forventes ikke at du skal trenger mer en 1-3 konsultasjoner