Ledelse og prestasjonskultur

Psykologisk trygghet og trivsel på jobb er sentralt, både for ledere og ansatte. Hvis vi ikke har det bra på jobb, så vil det påvirke humør, helse og generell livskvalitet. Fryktkulturer, prestasjonskulturer eller konflikter, kan tære på og i noen tilfeller føre til så store belastninger at man blir syk av det. Dette kan både gjelde ansatte og ledere. For ledere kan lederrollen i perioder være krevende, og noen ganger kan man oppleve at lederrollen utfordrer ens eget moralske kompass og verdisyn.  Jeg kan bistå med samtalestøtte og ledercoaching knyttet til disse spørsmålene.