Angst og depresjon

Angst og depresjon kan gi store psykiske helseplager som påvirker søvn, konsentrasjonsevne, humør og generell fungering i dagliglivet. Jeg behandler angstlidelser som prestasjonsangst, sosial angst, panikkangst, generalisert angstlidelse (bekymringsangst), helseangst/hypokondri og spesifikke fobier. Jeg tilbyr også behandling av depresjonstilstander hvor man gjennomgående plages av overtenking, grubling og bekymring. I behandlingen av depresjon og overtenking bruker jeg prinsipper fra metakognitiv terapi.

Jeg har også kompetanse på temaer som OCD/tvangslidelsessymptomer, lav selvtillit, sjenanse, dysmorfofobi/BDD, engstelig-unnvikende og/eller avhengig personlighetstrekk, samt kriser og sorg.