Angst, depresjon og traumetilstander

Angst

Angst og depresjon kan gi store psykiske helseplager som påvirker søvn, konsentrasjonsevne, humør og generell fungering i dagliglivet. Jeg behandler angstlidelser som prestasjonsangst, sosial angst, panikkangst, generalisert angstlidelse (bekymringsangst), helseangst/hypokondri, samt spesifikke fobier som for eksempel emetofobi (kvalme- og oppkastfobi), høydeskrekk og klaustrofobi. Jeg har klinisk erfaring med intensiv angstbehandling.

Traumelidelser og PTSD

Hvis man har vært utsatt for skremmende hendelser kan man utvikle traumesymptomer som for eksempel mareritt, flashbacks, angstfølelse i kroppen og unngåelse av steder og situasjoner man tidligere mestret. Noen utvikler også en depresjon. Jeg er utdannet traumeterapeut og kan tilby forskningsbasert behandling for dette. Behandlingen heter traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT).

Depresjon

Jeg tilbyr også behandling av depresjonstilstander hvor man gjennomgående plages av søvnvansker, overtenking, grubling og bekymring. I behandlingen av depresjon og overtenking bruker jeg prinsipper fra metakognitiv terapi. Metakognitiv terapi har vist seg å ha god effekt på overtenking. 

Jeg har også kompetanse på temaer som OCD/tvangslidelsessymptomer, lav selvtillit, sjenanse, dysmorfofobi/BDD, engstelig-unnvikende og/eller avhengig personlighetstrekk, samt kriser og sorg.