IMG_3886

Psykomotorisk fysioterapi: Alle betaler egenandel, jmf. takster i henhold til takstplakten (som en del av forskriften “stønad til Fysioterapi”). Egenandelstak er kr 1990, og deretter har man rett til Frikort 2.

Fysio-pilates individuell time (60 min.):  800,-

Fysio-pilates i gruppe: 160,- pr gang – betales samlet for et helt kurs