IMG_3886

Psykomotorisk fysioterapi: Alle betaler egenandel, jmf. takster i henhold til takstplakten (som en del av forskriften “stønad til Fysioterapi”). Egenandelstak for 2023 er 3040kr. Etter det gjelder frikort.

Fysio-pilates individuell time (60 min.):  800,-

Fysio-pilates i gruppe: 160,- pr gang – betales samlet for et helt kurs