Arbeidshelse

Arbeidshelse

Jobb er en stor og viktig del av livet. Jobbtrivsel, opplevd mening med jobben og avpasset arbeidsmengde er vesentlig for at man klarer å stå i arbeid gjennom et helt liv. Prestasjonskulturer eller relasjonsjobber kan være særlig krevende å stå i over tid. Siden stress og utbrenthet er tilstander som påvirker både den psykiske og fysiske helsen vår i stor grad, vil det være viktig å forebygge for å unngå langvarige sykemeldinger.

Ledelsesfaget innebærer mye ansvar og forpliktelse. I perioder kan rollen være overveldende, og man kan kjenne behov for støtte og coaching. Ta kontakt for å få mer informasjon om hvordan du kan få hjelp med dette.

Våre terapeuter