Om osteopati

…vi er opptatte av sammenhengen!

Osteopati er en helseprofesjon som baseres på naturvitenskapelige og kliniske fag. Osteopaten undersøker og behandler med utgangspunkt i at god funksjon og helse også avhenger av at muskel-skjelett- og bindevevssystemet, nervesystemet og det sirkulatoriske systemet fungerer optimalt sammen. Osteopati søker gjennom behandling av dette å fremme pasientens evne til å hjelpe seg selv.

Behandling

Behandlingen er trygg og individualisert og egner seg for pasienter i alle aldre. Osteopaten vil ta seg god tid til å lytte og spørre deg inngående om dine utfordringer, din allmenne helse, annen behandling og medisiner du tar/har tatt.

Osteopaten vil undersøke deg nøye. Osteopaten vil kunne be deg om å gjøre enkle bevegelser og observere din holdning og funksjon. Områder som er smertefulle og oppleves som stive kan være forbundet med problemer i andre områder. Osteopaten vil også evaluere vevskvalitet og leddbevegelighet. Du vil bli vurdert med hensyn til tegn og symptomer på alvorlige plager som ikke kan behandles av osteopat, og ved behov henvises videre. Osteopaten vil sammen med deg lage en plan for behandlingene, hva du kan forvente og hva du selv må ta ansvar for.

Behandlere