Kognitiv terapi

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi handler om innsikt i sammenhenger mellom tanker, følelser og atferd. I behandlingen vil man blant annet jobbe med å kjenne igjen egne tanke- og reaksjonsmønstre. Formålet er å prøve å bryte «onde sirkler» som har etablert seg over tid og som mer eller mindre har blitt automatiske. Den kognitive terapeuten vil bistå deg tett i prosessen. Terapeuten vil vanligvis være aktiv i samtalen, blant annet ved å informere, forklare, gi råd og stille konkrete spørsmål.

Kognitiv terapi er en godt dokumentert behandlingsmetode for flere psykiske vansker, som for eksempel ulike angstlidelser, depresjonssymptomer og traumelidelser.

Behandlere

Siril Cock Aschjem – kognitiv terapeut og familieterapeut
Kjersti Hestnes – psykologspesialist og kognitiv terapeut