Spesialist i klinisk psykologi

I min privatpraksis på Det Gule Huset kan jeg tilby:

Privatpersoner:

  • Kartlegging av presenterte problemstillinger & dilemmaer, og avklarende samtaler om evt. videre alternative behov.
  • Screening / enkel utredning av psykiske symptomer / lidelser / problematikk. (Dette inkluderer vurdering av evt. behov for viderehenvisning til behandling i det offentlige helsevesenet, og evt. nødevendig rettledning i dette.)
  • Individualterapi
  • Par terapi
  • Familie-samtaler / Gruppe-samtaler
  • Veiledning/rådgivning/coaching

Bedrifter:

Personlig veiledning / coaching:

    • av ledere
    • av ansatte