Kontakt

& Sykepleier Kjerstin Tveit Ernø

Telefon: 6951 0485
SMS: 400 47 038
E-post:
dgh-gyn@erno.no

Basis-åpningstider

Åpent i ULIKE kalenderuker: MANDAG og TIRSDAG. I tillegg enkelte dager og ettermiddager.

Spesielle beskjeder

Vi har kort ventetid dersom vi vurderer at det haster – og heller ikke mer enn 2 uker til 2 mnd for andre undersøkelser.
Oppdatert: 20.12.2020
logo norsk gynekologisk forening
log den norske legeforenning