PRISER

Konsultasjon: Kr. 386,-

Tillegg for taking av prøver: Kr. 72,-

Materielltakst ved bestemte prosedyrer (inngår ikke i ”frikortgrunnlaget”): 72,- , 109,-, 155,- eller 211,-

Spesielt materiell som spiral, pessar, vaksiner etc.
(inngår ikke i ”frikortgrunnlaget”): Etter kostnad/som på apotek (f.eks. hormonspiraler: Mirena: 1.345,- Levosert: 980,-  Kyleena: 1.285,-)

”Enkel pasientkontakt” (resept, forespørsel etc.): 61,-

Ekspedisjonsgebyr – forsendelse av resept, henvisninger,
giro etc.(inngår ikke i ”frikortgrunnlaget”): 59,-

Enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller som ikke benyttes (inngår ikke i ”frikortgrunnlaget”): 421,-

Driftsavtale

Vi har driftstavtale med Helse Sør-Øst RHF. Pasienter betaler vanlig egenandel + forbrukstakster i henhold til normaltariffen for Den Norske Legeforening.

Betaling

Prisene gjelder for avtalespesialister fra 01.07.2023 til 30.06.2024.
Se også: «Takstplakat»

Vi ønsker at flest mulig betaler med kort (bankaxept, ikke kredittkort).

Fordi vi har driftstavtale med Helse Sør-Øst, krever Helfo/NAV at det må foreligge henvisning. Du må derfor skaffe henvisning fra lege eller annet godkjent helsepersonell før undersøkelse og behandling hos oss.

Epikrise (skriftlig ”rapport” om konsultasjon og undersøkelse)

Iht driftsavtalen med Helse Sør-Øst RHF er vi forpliktet til å sende epikrise etter at du har vært hos oss. Denne blir sendt til den som har henvist deg og til din fastlege. Årsaken til det er at disse skal kunne følge opp funn og sykdommer og også slippe å ta nye prøver. Disse opplysningene blir behandlet konfidensielt og er underlagt taushetsplikt iht gjeldende lovverk.

I spesielle tilfeller kan det være grunner for at du ikke ønsker at epikrise skal sendes. Du har da anledning til å reservere deg mot dette. I noen tilfeller kan det også være hensiktsmessig at du får med epikrisen selv (”Epikrisen i hånda”).