Trenger du en å snakke med?

Noen ganger kan det være godt å ha en kvalifisert samtalepartner og et fortrolig rom der du kan ta opp det du måtte ha på hjertet. Et sted der du blir sett og hørt og kan få støtte til å bearbeide og håndtere ting som:

 • indre uro
 • nedstemthet
 • avmakt og fortvilelse
 • relasjonelle utfordringer i samliv, med familie, venner eller på jobb
 • prestasjonsangst, krav og forventninger
 • konflikter på jobb eller sosialt
 • brudd, krise og omveltninger i livet
 • utbrenthet
 • destruktiv eller usunn livsførsel
 • stress, angst og usikkerhet
 • eksistensielle utfordringer

Jeg tilbyr psykoterapi med gestaltfaglig tilnærming og kan bistå deg med å sortere, utforske og belyse det du står i og støtte deg i din søken etter å finne en vei til endring og vekst. Jeg har et særlig fokus på den terapeutiske relasjonen mellom klient og terapeut. I det ligger at jeg ønsker å jobbe med klienter som søker og trenger en terapeut som meg – og at jeg alltid prøver å etablere terapeut/klientforhold der jeg tror og fornemmer at jeg har noe spesifikt å bidra med. Jeg jobber ikke tilbaketrukket, passivt eller «objektivt» kommuniserende, men vektlegger å være aktivt og autentisk tilstede sammen med deg – i det du trenger å arbeide med, – der du er.