Min psykologfaglige forankring & tilnærmingsmåte:

Jeg har en bred psykologfaglig forankring, med en eklektisk tilnærmingsmåte, som inkluderer både kognitive og psykodynamiske grunnprinsipper.

Den omfatter en psykodynamisk forankret grunnforståelse av menneskes utvikling, tilknytning, samspill, og eksistensvilkår, kombinert med perspektiv der relasjons-, samfunns,- og kultur-psykologiske kontekster anerkjennes som betydningsfulle når menneskers muligheter, utfordringer og problemstillinger skal forstås.

Min psykologfaglige tilnærmingsmåte inkluderer kognitive forståelsesmodeller for hvordan psykiske vanskeligheter & problematikk i ulike former kan oppstå og opprettholdes, og dertil hørende terapeutiske tilnærmingsmåter til hvordan tilsynelatende fastlåste mønstre kan løses.

Min terapeutiske tilnærmingsmåte tilpasses individuelle problemstillingers unike sammensetning, og respekten for klientenes egne ønsker og preferanser vektlegges.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *