Kontakt

Spesialist i klinisk voksenpsykologi
Avtalespesialist Helse Sør-Øst, 100% hjemmel.

Telefon: 466 41 072

Det må dessverre forventes lang ventetid. Ventetid vil variere og oversikt over ventetid opplyses ved Kontoret for Fritt Sykehusvalg tlf 800 41 004. Der kan du også få opplysninger og oversikt over ventetid hos andre avtalespesialister (psykologer/psykiatere) i Østfold/Akershus Sør.