Treningsgruppe på Det Gule Huset – oppstart 19. januar