IMG_4011

Akupunktur

Første gang du kommer

Ved vårt første møte har vi en samtale hvor vi går gjennom din historie, som danner et grunnlag for å stille en diagnose. I tillegg brukes tunge- og pulsdiagnostikk, hvor jeg ser på tungen og kjenner på pulsen.

Hvordan foregår behandlingen?

I akupunkturbehandlingen brukes sterile engangsnåler som er svært tynne og myke, slik at det er minimalt med ubehag knyttet til innstikket. De settes i bestemte punkter som fins spredt i et system over hele kroppen. Antall nåler som benyttes varierer ut fra bl.a. diagnose og plagenes varighet. Nålene står vanligvis inne i 15-30 minutter, men noen ganger er det nok å bare stimulere punktet med nålen og så ta den ut igjen. Dette gjelder f.eks. ved behandling av triggerpunkter i muskulatur. Jeg benytter også andre behandlingsteknikker, slik som kopping, moxa/varmebehandling.

For et optimalt behandlingsresultat er det avgjørende at du selv også gjør noen tiltak for egen helse (f. eks. gjennom kosthold, stressmestring, trening/aktivitet m.m.). Dette vil jeg gi grundig veiledning i.

Er det noen bivirkninger forbundet med akupunktur?

Akupunktur er en meget trygg behandlingsform med svært få bivirkninger når den utføres av en godt utdannet akupunktør som praktiserer etter trygge og solide standarder.
Under og etter behandling opplever noen å bli trøtte, mens andre kan oppleve et økt energinivå. Noen vil kjenne en varmefølelse – særlig i området hvor nålen sitter – og indikerer som oftest økt blodgjennomstrømning. Andre igjen kan oppleve ømhet rundt stikket etter behandling, men dette er forbigående og vil som regel gi seg til neste dag.

For å være sikker på at du kommer til en godt kvalifisert akupunktør kan du gå inn på Akupunkturforeningens oversikt