Tjenester

Jeg har spesielt kompetanse på utfordringer som:

 • Utbrenthet og stress
 • Angstsymptomer
 • Selvbilde/selvfølelse
 • Traumer
 • Arbeidsrelaterte utfordringer
 • Samlivsutfordringer
 • Lederutfordringer
 • Sorg
 • Psykosomatiske utfordringer
 • Fibromyalgi
 • Konflikthåndtering i bedrift (etter Jan Atle Andersens metodikk)
 • Veiledningsgrupper

Det viktigste jeg har med meg er mine livserfaringer. Å oppleve hvor fort livet kan endres fra lett og levelig til tungt og vanskelig. Jeg har opplevd angst og redsel, hatt tap i nær familie og vært utbrent med dertil stressrelaterte plager.  Jeg har selv gått i terapi og har gjennomført 85 terapitimer i løpet av studietiden.

I alle rollene  jeg har hatt i arbeidslivet er det samtalene og møtene med ulike mennesker som har gjort jobben min meningsfull. Opplevelsen av å komme nær og få del i andres liv, gjør meg takknemlig og ydmyk.