Tjenester

Jeg har spesielt kompetanse på utfordringer som:

  • Utbrenthet og stress
  • Angstsymptomer
  • Traumer
  • Arbeidsrelaterte utfordringer
  • Lederutfordringer
  • Psykosomatiske plager
  • Fibromyalgi
  • Konflikthåndtering og kommunikasjon i bedrift (etter Jan Atle Andersens metodikk)
  • Veiledningsgrupper

Det viktigste jeg har med meg er mine livserfaringer. Å oppleve hvor fort livet kan endres fra lett og levelig til tungt og vanskelig. Jeg har selv opplevd angst, hatt tap i nær familie og vært utbrent med dertil stressrelaterte plager.  Jeg har selv gått i terapi og har gjennomført 85 terapitimer i løpet av studietiden.

I alle rollene  jeg har hatt i arbeidslivet er det samtalene og møtene med ulike mennesker som har gjort jobben min meningsfull. Opplevelsen av å komme nær og få del i andres liv, gjør meg takknemlig og ydmyk.