IMG_4069

Akupunktur og IVF kommer fra svært forskjellige medisinske verdener, med forskjellige virkningsmekanismer, og det kan være vanskelig å tenke seg at disse behandlingsformene kan forenes. Det har imidlertid vist seg at en integrert tilnærming til infertilitetsbehandling mellom TKM (tradisjonell kinesisk medisin) og vestlig medisin kan bidra til at sjansen for å bli gravid blir betydelig større.

Flere studier kan vise til positive resultater ved bruk av akupunktur i forbindelse med IVF-behandling, og man ser at akupunktur kan hjelpe på flere måter.

  • Enkelte studier indikerer at akupunkturbehandling på samme dag som embryoet settes inn (embryo transfer) øker sjansen for en vellykket implantasjon¹.
  • Akupunkturbehandling før og under den medisinske behandlingen forbereder livmorslimhinnen til implantasjon og forbedrer hormonnivåene, og kan derved øke sjansen for å bli gravid².
  • Akupunktur har vist seg å dempe angst i forbindelse med infertilitet og IVF³.
  • Akupunktur har vist seg å forbedre sædcellenes morfologi (form) og motilitet (svømmeevne)⁴.

Andre kliniske studier (ikke publisert) indikerer at

  • Akupunktur er en effektiv behandlingsform for å dempe bivirkninger ved IVF-behandling
  • Akupunkturbehandling i de første ukene av svangerskapet er til hjelp for kvinner med nedsatt befruktningsevne og som har opplevd tidligere spontanaborter.

Når kan man starte med akupunkturbehandling?

Det er en fordel å starte akupunkturbehandlingen så tidlig som mulig, for å forberede kroppen til at embryoet skal feste seg til livmorveggen. I en naturlig syklus tar det ca. 4 1/2 måned for at eggene inni folliklene (eggposene) utvikles og modnes til de er klare til å frigjøres. I tillegg til at du gjør gunstige livsstilsendringer kan akupunktur ha en positiv effekt i denne perioden. Dersom du har tidligere IVF-forsøk bak deg som ikke har resultert i graviditet, eller har spontanabortert, er det ekstra fordelaktig å starte akupunkturbehandlingen i god tid før du setter i gang IVF-behandling.

Når du har startet hormonbehandling kan akupunktur støtte reguleringen, samt hjelpe ved bivirkninger som hetetokter, søvnmangel, hodepine etc. En vesentlig effekt av akupunkturbehandlingen i forbindelse med fertilitetsbehandling er å redusere stress. Stresshormoner hemmer produksjon og utskillelse av fertilitets- og svangerskapshormoner, og er nok for mange den største «trusselen» mot å bli gravid og å bære frem et barn. Det er naturlig nok en del stress som oppstår når man har prøvd å bli gravid i lengre tid, og ikke minst når man går i gang med assistert befruktning. Meditative øvelser som yoga og mindfulness/oppmerksomhetstrening kan også være til stor hjelp for å redusere stressnivået.

Dersom mannen har påvist nedsatt sædkvalitet vil vi anbefale dere begge å få akupunkturbehandling frem mot prøverørsbefruktningen.

Dersom man har mulighet til det er det en stor fordel å få akupunkturbehandling så tett opptil innsetting av embryo som mulig, helst samme dag. Det er gjort studier på akupunktur før og etter embryoinnsetting som viser til økt sjanse for graviditet og økt fødselsrate. Flere fertilitetsklinikker bl.a. i Danmark tilbyr dette som en del av behandlingen.

1. Cheong Y et al, Cochrane Database of Systematic Reviews 4, Nov 2008
2. Magerelli P et al, Fertil Steril, 2009 in press
3. Domar A, Fertil Steril, Mars 2008, Epub.
4. Pei J et al, Fertil Steril, Juli 2005; 84(1): 141-7