Samtaleterapi i gruppe

Om gruppeterapi:

I en terapigruppe kan man utforske seg selv og livet sitt i fellesskap med andre. Temaer som gjerne dukker opp er selvfølelse, stress, indre kritiker, bekymringer o.l. Å utforske egne erfaringer rundt disse temaene i dialog med andre, i en strukturert og trygg sosial ramme, gir en unik mulighet for egen vekst og utvikling: Å dele seg og sitt, og få respons og feedback fra flere, forsterker den bevisstgjørende effekten av å sette ord på, og dele. En terapigruppe er også et godt egnet sted for å behandle sosiale utfordringer man har.
Å kombinere egen individualterapi med gruppeterapi forsterker egen terapeutisk prosess.

Gruppen bestemmer i fellesskap om vi skal kretse rundt et fast tema, velge ett tema for hver gang, eller det som den enkelte deltaker har behov for å snakke om fra gang til gang.