Priser

Individualterapi (50 min.): 1200,-

Parterapi (90 min.): 1590,-

Utredningsoppdrag gjøres til fastsatte takster.

Betaling for konsultasjoner skjer fortrinnsvis på nettbank til bedriftskonto:
Psykologspesialist Marianne v.d.Fehr Aubert
Kontonr: 6118.06.54754

Avbestilling av timer etter 24 t før oppsatt avtale belastes med avbestillingsgebyr: 500,-