Tjenester

Gestaltterapi er en retning innen klinisk psykoterapi og er i dag en av de mest utbredte psykoterapeutiske retningene i Europa. Terapeutstudiet ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole er en offentlig godkjent høyskoleutdanning over 4 år, og Coachingstudiet går over 2 år.

«Å gestalte» betyr «Å gi mening til». Gestaltterapi dreier seg om å gi form, innhold og mening til de erfaringer, opplevelser, tanker og følelser som klienten bringer med seg inn i terapirommet. Terapiformen er forankret i den humanistiske psykologien og bygger på gestaltpsykologiske teorier samt ideer fra eksistensiell, fenomenologisk filosofi. Gestaltterapi tydeliggjør hvordan vi i ulike relasjoner og situasjoner tilpasser oss omgivelsene. De utfordringene du har i eget liv vil på ulike måter komme til uttrykk i møtet med terapeuten, slik at vi gjennom dialog og utforskning kan støtte muligheten for ny relasjonserfaring, bevisstgjøring og endring.

Terapien foregår i form av samtale og enkle øvelser mellom klient og terapeut, hvor vi spontant utforsker det som kommer til syne i terapirommet. Som terapeut bidrar jeg til at du blir mer bevisst deg selv og dine sanser, følelser og tanker. Jeg støtter deg i å godkjenne og verdsette deg selv som du er, og i å ivareta dine behov.

Med økt innsikt i deg selv vil du lettere se dine ressurser og muligheter, og bli i bedre stand til å valg som stemmer overens med dine behov og verdier.

Alle følelser er velkomne – de er budbringere som forteller om noe i oss som trenger å bli sett og møtt. Kanskje noe gammelt og glemt. Gjennom å bli sett som det er, blir det helet.