IMG_4147

Hva er fysioterapi?

Fysioterapifaget bygger på en grundig forståelse av menneskets kropp, bevegelse og funksjon. Fysioterapeuter har inngående kunnskap om kroppens nervesystem, anatomi og fysiologi, og utfører en grundig klinisk undersøkelse som grunnlag for en tilrettelagt behandlingsplan.

Fysioterapeuten vil i samarbeid med deg som pasient finne frem til et mål for behandlingen, og en viktig del av behandlingen er råd og veiledning i forhold til bl.a. trening, øvelser, avspenning, holdningskorrigering og ergonomi – slik at du selv får innsikt i og kan bidra til å fremme egen helse. Dette er spesielt viktig med tanke på å opprettholde en god funksjon og redusere risikoen for tilbakefall etter at behandlingsserien er avsluttet.