Psykologiske problemer er ofte vanskelige og sammensatte og kan behandles på mange forskjellige måter. Med bakgrunn i kognitive og psykodynamiske grunnprinsipper tilbyr jeg individualsamtaler med en eklektisk tilnærmingsmåte.

Det er viktig at vi i samarbeid finner den beste måten å redusere dine problemer på. Behandlingsforløpet starter derfor med en kartlegging for å finne riktige fokusområder og riktig behandlingsform. Målet vil være å gjøre deg i best mulig stand til å mestre ditt eget liv slik at du får det bedre.

Du kan lese mer på Norsk Psykologforening sine sider.