Tag Archive for: terapi

Om Marianne v.d. Fehr Aubert

Marianne v.d. Fehr AubertPsykologspesialist Marianne v.d. Fehr Aubert

Spesialist i klinisk psykologi

Barnefaglig sakkyndig

For informasjon om bakgrunn, utdanning og erfaring, klikk her for nedlastbar PDF.

Noen å snakke med

FamilieterapiParsamtalen – parterapi har som mål å gjøre hver enkelt mer bevisst seg selv i forholdet.

Fokuset settes på å bli bedre på å tydeliggjøre sine behov og forventninger. Ærlighet, respekt og anerkjennelse sammen med gjensidige forventninger om å holde sammen som par, vil åpne opp for uanede muligheter fremover i livet. Der hvor paret ser at de ikke lenger kan være i parforholdet, vil det være viktig å snakke om det vanskelige. Paret kan sammen jobbe for å komme gjennom bruddet med opprettholdelse av tillit og respekt for hverandre.

Familieterapi

Familieterapi

Familieterapi

Når et eller flere av medlemmene i familien ikke har det bra påvirkes hele familiestrukturen.

Har mor og far det dårlig vil barna bli påvirket av dette. Mor og far kan gjerne ta seg sammen over tid, skjule at de er uenige. Resultatet av å ikke ta tak i det som er vanskelig vil flytte seg til de ulike familiemedlemmene og symptomene kan bli mange og arte seg forskjellig for familiemedlemmene.

Forankring & tilnærmingsmåte

Min psykologfaglige forankring & tilnærmingsmåte:

Jeg har en bred psykologfaglig forankring, med en eklektisk tilnærmingsmåte, som inkluderer både kognitive og psykodynamiske grunnprinsipper.

Den omfatter en psykodynamisk forankret grunnforståelse av menneskes utvikling, tilknytning, samspill, og eksistensvilkår, kombinert med perspektiv der relasjons-, samfunns,- og kultur-psykologiske kontekster anerkjennes som betydningsfulle når menneskers muligheter, utfordringer og problemstillinger skal forstås.

Min psykologfaglige tilnærmingsmåte inkluderer kognitive forståelsesmodeller for hvordan psykiske vanskeligheter & problematikk i ulike former kan oppstå og opprettholdes, og dertil hørende terapeutiske tilnærmingsmåter til hvordan tilsynelatende fastlåste mønstre kan løses.

Min terapeutiske tilnærmingsmåte tilpasses individuelle problemstillingers unike sammensetning, og respekten for klientenes egne ønsker og preferanser vektlegges.

Psykolog Marianne v.d. Fehr Aubert

Spesialist i klinisk psykologi

I min privatpraksis på Det Gule Huset kan jeg tilby:

Privatpersoner:

  • Kartlegging av presenterte problemstillinger & dilemmaer, og avklarende samtaler om evt. videre alternative behov.
  • Screening / enkel utredning av psykiske symptomer / lidelser / problematikk. (Dette inkluderer vurdering av evt. behov for viderehenvisning til behandling i det offentlige helsevesenet, og evt. nødevendig rettledning i dette.)
  • Individualterapi
  • Par terapi
  • Familie-samtaler / Gruppe-samtaler
  • Veiledning/rådgivning/coaching

Bedrifter:

Personlig veiledning / coaching:

    • av ledere
    • av ansatte

 

 

Veiledning

veiledning

Alle våre helsetilbud har et element av veiledning i seg.

Vi ønsker å hjelpe deg til å oppnå bedre helse, og ofte vil det innebære større eller mindre justeringer av hvordan du selv kan påvirke din tilværelse.
Måten vi veileder på vil variere ut fra hvilken tjeneste du oppsøker, men målet er det samme: å hjelpe deg til å hjelpe deg selv.

Akupunktur
Familieterapi
Fysioterapi
Jordmortjeneste
Kognitiv terapi
Psykologtjeneste
Psykomotorisk fysioterapi

Terapi & Samtale

veiledning

Vi tilbyr ulike tjenester og terapiformer hvor samtalen står i sentrum.

Enten du strever i en stresset tilværelse, ønsker en endring i livet, søker personlig utvikling, eller opplever psykiske plager som angst, depresjon eller spiseforstyrrelser, så vil våre dyktige terapeuter og veiledere kunne hjelpe deg. Alle har høy faglig kompetanse og bred erfaring i sin fagretning.

Coaching
Familieterapi
Gestaltterapi
Kognitiv terapi
Psykologtjeneste
Psykomotorisk fysioterapi