Tag Archive for: coaching

Om Marianne v.d. Fehr Aubert

Marianne v.d. Fehr AubertPsykologspesialist Marianne v.d. Fehr Aubert

Spesialist i klinisk psykologi

Barnefaglig sakkyndig

For informasjon om bakgrunn, utdanning og erfaring, klikk her for nedlastbar PDF.

Forankring & tilnærmingsmåte

Min psykologfaglige forankring & tilnærmingsmåte:

Jeg har en bred psykologfaglig forankring, med en eklektisk tilnærmingsmåte, som inkluderer både kognitive og psykodynamiske grunnprinsipper.

Den omfatter en psykodynamisk forankret grunnforståelse av menneskes utvikling, tilknytning, samspill, og eksistensvilkår, kombinert med perspektiv der relasjons-, samfunns,- og kultur-psykologiske kontekster anerkjennes som betydningsfulle når menneskers muligheter, utfordringer og problemstillinger skal forstås.

Min psykologfaglige tilnærmingsmåte inkluderer kognitive forståelsesmodeller for hvordan psykiske vanskeligheter & problematikk i ulike former kan oppstå og opprettholdes, og dertil hørende terapeutiske tilnærmingsmåter til hvordan tilsynelatende fastlåste mønstre kan løses.

Min terapeutiske tilnærmingsmåte tilpasses individuelle problemstillingers unike sammensetning, og respekten for klientenes egne ønsker og preferanser vektlegges.

Psykolog Marianne v.d. Fehr Aubert

Spesialist i klinisk psykologi

I min privatpraksis på Det Gule Huset kan jeg tilby:

Privatpersoner:

  • Kartlegging av presenterte problemstillinger & dilemmaer, og avklarende samtaler om evt. videre alternative behov.
  • Screening / enkel utredning av psykiske symptomer / lidelser / problematikk. (Dette inkluderer vurdering av evt. behov for viderehenvisning til behandling i det offentlige helsevesenet, og evt. nødevendig rettledning i dette.)
  • Individualterapi
  • Par terapi
  • Familie-samtaler / Gruppe-samtaler
  • Veiledning/rådgivning/coaching

Bedrifter:

Personlig veiledning / coaching:

    • av ledere
    • av ansatte

 

 

Veiledning

veiledning

Alle våre helsetilbud har et element av veiledning i seg.

Vi ønsker å hjelpe deg til å oppnå bedre helse, og ofte vil det innebære større eller mindre justeringer av hvordan du selv kan påvirke din tilværelse.
Måten vi veileder på vil variere ut fra hvilken tjeneste du oppsøker, men målet er det samme: å hjelpe deg til å hjelpe deg selv.

Akupunktur
Familieterapi
Fysioterapi
Jordmortjeneste
Kognitiv terapi
Psykologtjeneste
Psykomotorisk fysioterapi

Helse

helse

På Det Gule Huset finner du en rekke helseaktører som ønsker å fremme din fysiske såvel som din psykiske helse.

Vi vektlegger høy kvalitet og en helhetlig tilnærming i våre tjenester, og samarbeider gjerne på tvers av fagretningene for å hjelpe deg på best mulig måte.

Akupunktur
Fysioterapi
Gynekologi
Jordmortjeneste
Osteopati
Psykologtjeneste
Psykomotorisk fysioterapi
Ultralyd