Informasjon vedrørende Koronavirus-situasjonen

Til alle pasienter, klienter og brukere av Det Gule Huset:

Vi behandlere følger retningslinjene fra Helsedirektoratet, og innretter oss fortløpende etter råd og forbud/påbud fra helsemyndighetene. Kontakt/motta informasjon fra din behandler for spesifikk informasjon om dette.

Vi ber alle som besøker Det Gule Huset om å rette seg etter de råd helsemyndighetene gir for forebygging av smitte: https://helsenorge.no/koronavirus:

Vask hendene når du ankommer huset. Det er toalett både i 1. og 2. etasje. Bruk gjerne antibac fra dispenser på veggen i venterommet.

Husk å holde én meters avstand.

Vent med å komme inn til du har time, slik at det ikke blir trangt om plassen på venterommet.

Dersom du er i karantene eller har forkjølelsessymptomer så avlys ditt besøk her hos oss.

Takk for at du følger disse smittevernsreglene!