Velkommen til fødselsforberende kurs 2.Mars kl 13:00-15:30

Venter du vårbarn?

Fødselen er en unik, sterk og personlig livshendelse!

Kunnskap om fødselen gir deg og din partner mer forutsigbarhet og økt trygghet i møte med fødselskreftene. Dere får praktiske og nyttige verktøy dere kan bruke underveis i  fødselen for å øke mestringsfølelse og få en god fødselsopplevelse.

Målet med dette fødselsforberedende kurset er at du og din partner skal få en god og trygg fødselsopplevelse og en positiv start på foreldrerollen.

Kurset holdes av Jordmor Maria Bendheim som arbeider på sykehuset Østfold Kalnes og i svangerskapsomsorgen

Kurset passer både for de som venter sitt første barn og for de som har født før.

Temaer:

  • Den siste fasen av svangerskapet og tegn på fødsel er i gang.
  • Fødselens ulike faser-anatomi og fysiologi og hormoner.
  • Pust og avspenning.
  • Smertelindring.
  • Vannfødsel.
  • Fødetilbud i Østfold.
  • Tips og råd til partner.
  • Ønskebrev.
  • Amming og tilknytning.
  • Hva dere kan forvente de første dagene som foreldre.

Hjertlig velkommen til Det gule Huset i Moss-Høyenhaldgate 4, 1532 Moss

Bindende påmelding til Maria Bendheim 92619575

Pris 500 kr pr person/850 kr pr par

Begrenset med plasser-dette kurset blir fort fullt!