Tag Archive for: kommunikasjon

Noen å snakke med

FamilieterapiParsamtalen – parterapi har som mål å gjøre hver enkelt mer bevisst seg selv i forholdet.

Fokuset settes på å bli bedre på å tydeliggjøre sine behov og forventninger. Ærlighet, respekt og anerkjennelse sammen med gjensidige forventninger om å holde sammen som par, vil åpne opp for uanede muligheter fremover i livet. Der hvor paret ser at de ikke lenger kan være i parforholdet, vil det være viktig å snakke om det vanskelige. Paret kan sammen jobbe for å komme gjennom bruddet med opprettholdelse av tillit og respekt for hverandre.

Familieterapi

Familieterapi

Familieterapi

Når et eller flere av medlemmene i familien ikke har det bra påvirkes hele familiestrukturen.

Har mor og far det dårlig vil barna bli påvirket av dette. Mor og far kan gjerne ta seg sammen over tid, skjule at de er uenige. Resultatet av å ikke ta tak i det som er vanskelig vil flytte seg til de ulike familiemedlemmene og symptomene kan bli mange og arte seg forskjellig for familiemedlemmene.

Helse

helse

På Det Gule Huset finner du en rekke helseaktører som ønsker å fremme din fysiske såvel som din psykiske helse.

Vi vektlegger høy kvalitet og en helhetlig tilnærming i våre tjenester, og samarbeider gjerne på tvers av fagretningene for å hjelpe deg på best mulig måte.

Akupunktur
Fysioterapi
Gynekologi
Jordmortjeneste
Osteopati
Psykologtjeneste
Psykomotorisk fysioterapi
Ultralyd

Terapi & Samtale

veiledning

Vi tilbyr ulike tjenester og terapiformer hvor samtalen står i sentrum.

Enten du strever i en stresset tilværelse, ønsker en endring i livet, søker personlig utvikling, eller opplever psykiske plager som angst, depresjon eller spiseforstyrrelser, så vil våre dyktige terapeuter og veiledere kunne hjelpe deg. Alle har høy faglig kompetanse og bred erfaring i sin fagretning.

Coaching
Familieterapi
Gestaltterapi
Kognitiv terapi
Psykologtjeneste
Psykomotorisk fysioterapi