Å forberede seg til fødsel

Expectant mother

Tekst: jordmor Maria Bendheim

Fødselen er en av de aller største livshendelsene i vårt liv. I den ligger masse styrke, glede og forventning – men også ofte en sårbarhet og uro.

Kunnskap om fødselen bidrar til forutsigbarhet og trygghet, både for kvinnen og for hennes partner. Bevisstgjøring rundt hva man kan forvente og hvilke muligheter og begrensninger som finnes er viktig for mange. For meg som jordmor er det viktig at fødekvinnen skal føle seg møtt på sine individuelle behov under fødsel. I det ligger det at hun har fått den informasjonen hun trenger for å ta informerte og bevisste valg når fødekreftene melder seg. Da er det viktig at også støttepartner er trygg og forberedt. Hva kan man velge? Hva kan man velge bort? Behovet og ønskene til kvinnene er individuelt. Hun er ekspert på sin kropp, ingen kvinne er lik og ingen fødsel er lik. Hennes medbestemmelse under fødsel er viktig for meg som jordmor.

Kvinnen har en iboende fødekraft – og hun er spesialdesignet for oppgaven. Hva som fremmer og hemmer en naturlig og god fødsel kan være nyttig å vite litt om på forhånd, både for kvinnen og partner. Kunnskap, trygghet og praktiske «verktøy» partner har med seg inn i fødselen kan bidra til at fødselsopplevelsen blir positiv for dere begge. Trygge kvinner, som føler seg godt ivaretatt av jordmor og partner – og som får den tid og ro hun trenger, føder best.

Hvordan kvinnen og partner velger å forberede seg til denne livsbegivenheten er individuelt. Noen leser mye, snakker sammen om forventninger og ønsker, ser på fødefilmer eller går på fødselsforberedende kurs. Andre velger å ta det helt som det kommer. Det er også de som trenger å forberede seg helt fra svangerskapets start med individuelle fødselsforberedende samtaler med jordmor. Noen skriver også «ønskebrev/fødebrev» til jordmor. For meg er det viktigste at du finner din vei frem til fødselen, og at du derav kan møte fødekreftene med trygghet, undring og glede.