Tag Archive for: celleforandring

Spesialfelt

Spesialfelt

Undersøkelse og behandling av celleforandringer på livmorhalsen inkludert vaksinering

Vaksinering, utredning og alle forundersøkelser mht celleforandringer gjennomføres ved Det Gule Huset. Selve behandlingen utføres ved Dagkirurgen, Sykehuset Østfold Moss.

Undersøkelse og behandling av blødningsforstyrrelser

Rask og effektiv behandling for kvinner i alderen 35-50 år med kraftige mens-blødninger.

Behandlingen gjøres som dagbehandling i en kort narkose og tar 5-20 min.  De fleste pasientene har etter dette helt sparsomme eller ingen blødninger.

Kvinnene kan ikke ha fremtidig barneønske og andre og enklere behandlinger bør være forsøkt først (medikamenter, hormonspiral etc.). Vurdering og forundersøkelse for denne type behandling gjøres ved DGH. Selve behandlingen utføres ved Dagkirurgen, Sykehuset Østfold Moss.