Tag Archive for: behandling av smerte

Tjenester

KLASSISK MASSASJE

Det jeg ønsker du skal oppleve når du får klassisk massasje av meg, er at du skal få en god og avslappende opplevelse…. At stress og  negativitet kan slippe taket, at hodepine og andre ’vondter’ kan letne litt. Sitter eller ligger du mye, så er det lurt å få litt fart på sirkulasjonen i kroppen.

Klassisk massasje er i utgangspunktet en dyptgående behandling, men tilpasses hver enkelt.

Innlemmer ofte  triggerpunktbehandling, tøyinger  og elementer  fra soneterapien.

Psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi er en behandlingsform som omfatter hele kroppen. Den retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstander i kroppen, og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp.

Pusten og spenningstilstander i muskulaturen endrer seg i forhold til hvordan vi har det med oss selv. Livsbelastninger, stress, traumatiske opplevelser og vedvarende belastninger virker inn på vår kropp og kroppsopplevelse. Vedvarende spenningsmønstre kan over tid gi smertetilstander i muskelaturen, skjelettet og sener.

Psykomotorisk fysioterapi har blant annet som mål å være hjelp til selvhjelp.

«Følelsene leves i kroppen…vi holder pusten, biter tennene sammen og svelger klumpen i halsen…, mens hjertet dunker i brystet..»

Behandlingen kan tilbys til barn, ungdom og voksne og passer for deg som;

  • har smertetilstander i muskulaturen som har vedvart over tid
  • plages med anspenthet
  • har plager relatert til pust
  • har angst og/eller depresjon, spiseforstyrrelser, traumer og ulike tretthetstilstander
  • har ønsker om å forebygge kroppslige plager

Behandlingen starter alltid med en undersøkelse og samtale.

Psykomtorisk fysioterapi som behandlingsform innebærer samtale og refleksjon, ulike former for massasje og berøring, gjøre seg nye bevegelseserfaringer, og øvelser for å øke bevisstheten rundt kroppen og pusten.

Behandlere

Nina R. Børnes

 

Tjenester

Tjenester

  • Akupunktur
  • Kopping
  • Moxa
  • Samtaler

Behandling

IMG_4190

Akupunkturbehandling

I akupunkturbehandlingen brukes sterile engangsnåler som er svært tynne og myke, slik at det er minimalt med ubehag knyttet til innstikket. De settes i bestemte punkter som finnes spredt i et system over hele kroppen. Antall nåler som benyttes varierer ut fra bl.a. diagnose og plagenes varighet. Nålene står vanligvis inne i 15-30 minutter, men noen ganger er det nok å bare stimulere punktet med nålen og så ta den ut igjen. Dette gjelder f.eks. ved behandling av triggerpunkter i muskulatur. Jeg benytter også andre behandlingsteknikker, slik som kopping, moxa/varmebehandling og massasje/tøyninger.
Les mer her.

Fysioterapibehandling

Fysioterapibehandlingen omfatter en del manuelle teknikker, slik som:
• Bløtvevsbehandling/massasje
• Mobilisering og tøyninger
• Triggerpunktbehandling/IMS (intramuskulær stimulering med nåler)

I tillegg benyttes bl.a. fysioball/treningsball, strikk og balansepute til opptrening og øvelser – som enkelt kan overføres til et hjemmetreningsprogram.
Les mer her.

Akupunktur

IMG_4085

Akupunktur

Hva er akupunktur?

Akupunktur er en behandlingsform innen Tradisjonell Kinesisk Medisin (TKM), og har blitt praktisert i over 2000 år. Ordet akupunktur kommer av de latinske ordene acus, som betyr nål/spiss, og punktur, som betyr punktere/stikke. Kineserne kaller det Zhen Jiu som betyr nåling og varming. Du kan lese mer om TKM og akupunkturens historie på Akupunkturforeningens hjemmesider.

TKM bygger på teorien om yin, yang og Qi (vital energi). I kinesisk medisin ser man på kropp og sjel som en integrert enhet bestående av en rekke vitale organger og energibaner (meridianer) som binder organene sammen. I dette kretsløpet skal Qi strømme fritt og harmonisk, og dette er igjen en forutsetning for god helse. Qi kan på mange måter sammenlignes med strømnettverket i nervesystemet vårt.

Hvordan virker det?

Hensikten med bruk av nåler og andre verktøy akupunktører benytter seg av – som f.eks. kopping og moxa/varmebehandling – er å stimulere kroppens egne helbredelsesprosesser til å reparere skader og ubalanser i kroppens sirkulatoriske (blodgjennomstrømning), hormonelle (f.eks. stoffskiftet, menstruasjonssyklus, svangerskap, stress/forhøyet kortisol, vekst og reparasjon av celler og vev) og nevrologiske system (vårt strømnettverk, basis for all kommunikasjon mellom hjernen og alle vev og organer i kroppen).

Innenfor Vestlig medisin (ofte kalt medisinsk akupunktur) brukes akupunktur mye i behandling av ulike smertetilstander (som f.eks. smerter/plager i muskel-skjelett-systemet og spenningshodepine), og mot kvalme. Virkningsmekanismene forklares ut fra en påvirkning av nervesystemet som fører til bl.a. økt perifer sirkulasjon, nedsatt spenning/tonus i muskulatur, samt produksjon av bl.a. endorfiner og serotonin.

Behandlere

Anne Uleberg

Helse

helse

På Det Gule Huset finner du en rekke helseaktører som ønsker å fremme din fysiske såvel som din psykiske helse.

Vi vektlegger høy kvalitet og en helhetlig tilnærming i våre tjenester, og samarbeider gjerne på tvers av fagretningene for å hjelpe deg på best mulig måte.

Akupunktur
Fysioterapi
Gynekologi
Jordmortjeneste
Osteopati
Psykologtjeneste
Psykomotorisk fysioterapi
Ultralyd