Elise Jansen

Gestalt og traumeterapeut Elise Jansen

Gestaltterapi / Psykoterapi

Jeg er student på Norsk Gestaltinstitutt Høyskole og har for tiden studentpraksis på det Gule Huset. Mitt arbeid er med individuelle klienter hvor opplevelsen av, og tilgang til egne ressurser står i fokus. Du trenger ikke ha en spesifikk utfordring eller et konkret problem for å ta kontakt. Sammen kan vi blant annet utforske stress, tretthet, overveldelse eller engstelse som preger hverdagen din.

Hva er Gestaltterapi?

«Gestaltterapi er en form for psykoterapi som legger vekt på personlig ansvar og fokuserer på individets erfaring i øyeblikket, terapeut-klientforholdet, miljø- og sosiale sammenhenger i en persons liv, og de selvregulerende justeringene folk gjør som følge av deres generelle situasjon.» (oversatt fra engelsk, Gestalt therapy – Wikipedia , 2021)

MNGF

Som medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening (MNGF) følger jeg de etiske prinsippene til Norsk Gestaltterapeut Forening. Videre forplikter jeg meg til å opprettholde faglig kompetanse.  Jeg er for tiden student på 3 året i den 4-årige utdannelsen som psykoterapeut og tilbyr derfor terapi med reduserte priser.

Her kan du lese mer om Norsk Gestaltterapeut Forening, finne informasjon om de etiske prinsippene og klageordningen.

Yoga og Mindfulness

Jeg har lang erfaring som Mindfulness- og Yogalærer, hvor jeg holder egne utdannelser og fordypninger. Mindful bevegelse og dyp hvilende Yoga (Restorative Yoga) kan blant annet fungere som kraftfulle verktøy til restitusjon og innsikt. Jeg tilbyr privatundervisning hvor jeg tilpasser praksis og metoder for dine behov ved bruk av:

  1. Bevegelse / Terapeutisk Yoga
  2. Pusteøvelser
  3. Meditasjon
  4. Refleksjonsøvelser ++

TRE – Traume/Tremor Release Exercises

TRE, Trauma Release Exercises, er en metode som bidrar til å frigjøre og løse opp i dyptliggende spenninger på en mer dyptgående og grunnleggende måte enn vanlige avspenningsteknikker.

TRE kan beskrives som dyp avspenning fra kroppens kjerne, hvor vi også kan jobbe med å løse opp i emosjonelle spenninger, spenninger som skyldes traumer, og også langvarig stress.

Øvelsene kan hjelpe både i forhold til muskelspenninger, smerter, søvnproblemer, stress, indre uro, angst mm.

Nevrogenisk skjelving
I en veiledning vil du lære om kroppens iboende evne til å forløse spenninger basert på både nevrologiske mekanismer og hvordan du har «glemt» din evne til å gjøre dette etter behov. Du vil lære et sett enkle fysiske øvelser som du kan gjøre hjemme. Veilederen vil kunne tilpasse disse til ditt behov for at opplevelsen skal være trygg og effektiv for nettopp deg. Det forventes ikke at du skal trenger mer en 1-3 konsultasjoner.

SE – Somatic Experiencing

En traumebehandling basert på Peter Levines arbeid hvor nervesystemet står i sentrum mer enn samtale.

Du kan lese mer om meg på www.elisejansen.no