Behandling

Vår kontakt vil starte med en avklaring av problemstilling. Etter dette vil vi legge opp et behandlingsløp som f.eks kan basere seg på kognitiv og/eller metakognitiv terapi, eller andre terapiformer som er relevant for din problemstilling. Dette blir bestemt ut fra en faglig vurdering og i et samarbeid med deg.

Du trenger ikke henvisning fra lege.